Skip to content

Privacy beleid

Privacy en de bescherming van privacy staat bij Telforce (KvK nummer: 80260780) hoog in het vaandel. Daarom houden wij ons aan de geldende Nederlandse Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese richtlijnen die gelden omtrent privacy en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragscodes voor internetgebruik en communicatie.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Telforce verwerkt van haar bezoekers, gebruikers en persoonsgegevens ingevoerd door gebruikers. Indien u een account maakt op mijn.telforce.nl, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Lees dit privacy beleid goed door zodat u op de hoogte bent van hoe wij met uw privacy omgaan.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

Het spreekt voor zich dat Telforce zeer zorgvuldig omgaat met persoons- en bedrijfsgegevens. Uitgangspunt van Telforce, is dat een gebruiker ten alle tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. Telforce kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. Telforce verzamelt via haar website(s) niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening, we hanteren dan ook het “Privacy by design” en “Privacy by default” principe zoals benoemd in de AVG.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • U gebruik maakt van de callcentersoftware van Telforce
 • U een account aanmaakt op mijn.telforce.nl of wanneer een van onze medewerkers dat voor u doet (dit is altijd het geval als u onze software gebruikt)
 • U de website van telforce.nl bezoekt.
 • U contact met ons opneemt
 • U een factuur via een betaallink van Telforce betaalt

 

Welk type persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, verzamelt, gebruikt en bewaart in het kader van het gebruik kunnen maken van onze applicatie en onze diensten, de bedrijfsvoering van Telforce. In het kader van uw bezoek, dan wel het gebruik van Telforce worden de volgende type persoonsgegevens verwerkt:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wij streven er continu naar om Telforce zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Om goed te kunnen zien wat er in onze klantomgeving gebeurd en hoe het gebruikt wordt verzamelen we geaggregeerde geanonimiseerde informatie. Met deze informatie kunnen we onze diensten nog verder verbeteren en zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Dit zijn de volgende gegevens:

 • De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat
 • Soort toestel of apparaat
 • Informatie over computer en verbinding
 • Statistieken betreffende bekeken pagina’s
 • Verkeer van en naar goedemorgen-goedemiddag.nl
 • Verwijzende URL
 • IP-adressen

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze website of applicatie invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn nodig om goed gebruik te kunnen maken van onze dienst. De gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Account registratie gegevens, zoals e-mail adres, wachtwoord.
 • Uw bedrijfsgegevens, o.a. benodigd om op uw factuur te plaatsen, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres gegevens, kvk nummer, btw nummer, telefoon nummer.
 • Financiële gegevens, denk aan: betalingen en facturen
 • Uw abonnementsgegevens t.b.v. het kunnen incasseren van abonnementsgelden, zoals: IBAN Nummer, BIC code, Bank
 • Gegevens die u invoert van derden zoals uw klanten of leveranciers. Dit wordt gedaan door uw eigen medewerkers die werken met onze software.
 • Gegevens die door uw medewerkers worden verzameld over uw bellers, het gaat dan om de voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer(s), e-mail adres(sen), polisnummer, auto kenteken, klantnummer, ordernummer/bestelnummer en verdere gegevens waarvoor u zelf via onze software door uw eigen mensen laat registreren. Let op: u bent hier zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de AVG. Zorg dus dat u goed onderscheid  maakt of de gegevens reguliere of bijzondere persoonsgegevens zijn.
 • Opnames van gesprekken worden gemaakt voor uw eigen kwaliteitscontrole, deze opname functionaliteit kunt u op verzoek ook uit laten schakelen door ons of zelf uitschakelen via hat admin paneel van uw callcenteromgeving

Hoe zit het met persoonsgegevens van uw  bellers?

Zie hiervoor ook het punt over persoonsgegevens in onze algemene voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van invoer van de gegevens van derden en dient deze derden zelf op de hoogte te stellen van het feit dat u dit doet en welk privacy beleid wij hanteren betreft hun gegevens. Als gebruiker van Telforce bent u juridisch gezien zelf “Verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens van derden die u in uw Telforce account invoert en opslaat. Telforce wordt in deze gezien als “Verwerker” (zoals bedoeld in de AVG) van de persoonsgegevens. Beide partijen zijn hierin verplicht om zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden. Als verwerkingsverantwoordelijke bent u verplicht met ons, als verwerker, een verwerkersovereenkomst aan te gaan. U kunt in uw Telforce account een verwerkersovereenkomst met ons afsluiten.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Telforce verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, in ieder geval gedurende de duur van je accountregistratie en tot uiterlijk 6 maanden na het moment dat u uw account opzegt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Telforce de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Geanonimiseerde geaggregeerde data worden langer bewaard t.b.v. analyse.

Hoe worden uw gegevens beheerd en beveiligd?

Telforce is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Telforce spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Voorbeelden van maatregelen:

 • De callcenteromgeving is via whitelisting beveiligd, alleen gebruikers met een IP adres die expliciet toegang hebben gekregen via de firewall kunnen het systeem zien en er op inloggen, het systeem is dus onzichtbaar voor de buitenwereld
 • Thuiswerkers gebruiken een verborgen link die slechts 24 uur toegang geeft
 • Data wordt alleen verstuurd over end-to-end ssl geëncrypteerde verbindingen.
 • Data wordt alleen opgeslagen in Europa, op een beveiligde server bij Telforce in twee gescheiden datacenters in Amsterdam (ISO27001 gecertificeerd).
 • Alle medewerkers van Telforce hebben getekend voor geheimhouding en zijn op de hoogte van ons databeveilingsbeleid.
 • De verbinding met onze website is altijd SSL beveiligd zodat niemand kan meekijken met de data die verzonden wordt

Verstrekken we persoonsgegevens aan derden?

 • We zullen uw gegevens, zonder voorafgaande toestemming, nooit verkopen of verhuren aan derden, met uitzondering wanneer de grond van wettelijke bepaling aan de orde is.
 • We zullen uw gegevens nooit zonder toestemming openbaar maken. In een aantal gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Telforce gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Telforce. We hebben dan een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven.
 • Telforce behoudt zich het recht om uw gegevens te verstrekken aan een andere organisatie alleen in geval van eigendomsoverdracht (overname of fusie). We zullen u dan per e-mail hiervan op de hoogte stellen.

Wat zijn uw rechten omtrent uw persoonsgegevens?

U heeft het recht op inzage, correctie of beperking van je persoonsgegevens. U kunt een e-mail sturen aan support@telforce.nl met daarin uw exacte verzoek. Wilt u  gebruik maken van uw recht op inzage van uw persoonsgegevens dan zullen wij hierop binnen 1 maand reactie geven. Mocht uw verzoek ongegrond of buitensporig zijn dan zijn we geoorloofd hier een redelijke administratieve vergoeding voor te vragen, of het verzoek weigeren.

U heeft het recht om “vergeten” te worden, u kunt daarvoor een vergetelheidverzoek bij ons indienen. Dit kunt u per mail aan ons kenbaar maken. We zullen dan uw account binnen uiterlijk 30 dagen verwijderen.

U heeft het recht om gegevens over te dragen, dat houdt in dat u ons kunt vragen om uw gegevens aan te leveren zodat u deze elders kunt gebruiken.

Hoe zit het met de rechten van uw bellers?

Uw bellers kunnen bij u ook een recht op inzage of vergetelheid doen. Daarvoor is er een speciale GDPR/AVG functie ingebouwd waarmee u snel een export kunt maken van alle relatiegegevens in één bestand waar tevens de opnames van de gesprekken bij inbegrepen zijn. Verder is er ook optie om alle gegevens van uw relatie in het callcentersysteem te wissen. Voor uitleg over deze functies zie de Veel gestelde vragen in onze klantomgeving op mijn.telforce.nl

 

Onze cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij kunnen uw cookies op de website plaatsen om een aantal redenen, bijvoorbeeld:

 • ingelogde gebruikers te kunnen identificeren
 • voor veiligheidsdoeleinden
 • voor het maken van analyses voor onderzoek
 • om de website te verbeteren
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Er zijn diverse “soorten” cookies te benoemen, namelijk:

 • Functionele cookies, Functionele cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dankzij de functionele cookies die Telforce gebruikt hoef je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw in te loggen en worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.
 • Analytische cookies, Analytische cookies bieden inzicht (statistieken) in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Telforce verzamelt en analyseert via deze cookies gegevens over het gebruik van onze website. Bijvoorbeeld over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om u te voorzien van relevante informatie.
 • Marketing cookies, Marketing (tracking) cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zowel tijdens als na het bezoek aan een website. Dankzij marketing cookies is het mogelijk om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen of persoonlijke aanbiedingen via partnersites en op social media.

Cookies van externe partijen

Wij plaatsen ook cookies van externe partijen, hieronder vind je een overzicht van welke externe cookies we plaatsen en met welk doel.

 • Google Analytics – Analytische cookie & Marketing cookie Via onze website wordt onder andere een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij maken gebruik van de de Google Analytics-advertentiefunctie Remarketing voor Google-Analytics. U kunt instellingen m.b.t Google Analytiscs-advertentiefuncties wijzigen via http://www.google.com/settings/ads/onweb/ of als u zich af wilt melden voor het gebruik van cookies kunt u deze browser plugin gebruiken http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/plugin/ .
 • Google Tag Manager – Funtionele en Analyticse cookie We maken gebruik van Google tag manager voor het gemakkelijk kunnen plaatsen van cookies. (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)
 • Adwords Conversie tracking cookie We plaatsen een cookie van Google Adwords op het moment dat jij een account aanmaakt op Telforce zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij via Google Adwords plaatsen. https://policies.google.com/technologies/ads
 • Bing Conversie tracking cookie We plaatsen een cookie van Microsoft Bing op het moment dat jij een account aanmaakt op Telforce zodat we het effect kunnen doormeten van advertenties die wij op Bing plaatsen. https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy

Afmelden van cookies

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. U vindt hier een uitleg van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen hoe u cookies kunt verwijderen.

Wijzigen van ons privacy beleid

Telforce houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Telforce adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Telforce is transparant over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is de basis. Als u toch nog vragen heeft over de manier waarop Telforce met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan: support@telforce.nl.